آموزشگاه رایانه عصر جدید
آموزش رایانه و حسابداری 

 1.اصطلاح IT مخفف چیست؟

الف: مخفف  عبارت Internet  Technology است و به معنای فناوری اینترنتی است.

ب: مخفف عبارت  Internet Technology  است و به معنای فناوری اطلاعات است.

ج: مخفف عبارتInformation Technology  است و به معنای فناوری ارتباطات است.

د: مخفف عبارت   Information Technology است و به معنای فناوری اطلاعات است.

2. کوچک ترين واحد اطلاعاتی در رایانه......... نامیده می شود.

الف-Bit       ب-Byte               ج-Memory            د-word

3.کدام مجموعه از دستگاه های زیر ورودی محسوب می شوند؟

الف- ماوس ,صفحه کلید,چاپگر                                      ب- چاپگر,قلم نوری,دیسک درایو

ج- ماوس,صفحه کلید,قلم نوری                                      د- قلم نوری,پردازنده,اسکنر

4.برای اجرای یک برنامه,داده ها از............خوانده و در...............بار گذاری می شوند.

الف-RAM-ROM            ب-ROM-RAM     ج-RAM-حافظه جانبی         د- حافظه جانبی-RAM

 5.محل نصب RAMکدام یک ا موارد زیر است؟

الف- اسلات DIMM        ب- اسلات  SIMM      ج- اسلات  RIMM      د- همه موارد

6.کارت شبکه چند نوع است و سرعت آنها چقدر است؟

الف- دو نوع,  IDEO وIDEI  و سرعت های آنها 100 مگا بیت در ثانیه است

ب- دو نوع ,   ISAوPCI  و سرعت های آنها تا یک گیگا بیت در ثانیه است

ج- سه نوع,IDE, PCI, ISAو سرعت آن ها تا 100 مگا بیت در ثانیه است

د- سه نوع,  IDE,PCI,ISA  و سرعت آن ها تا یک گیگا بیت در ثانیه است

7.توجه به کدام یک از خصوصیات زیر هنگام خرید رایانه همراه لازم است؟

الف)میزان شارژ باطری       ب)وزن           ج)اندازه                 د)هر سه مورد

8.کدام یک از فاکتور های زیر در راندمان کار رایانه تاثیر دارد؟

الف- قدرت پردازش CPU             ب- اندازه RAM         ج- تعداد برنامه های در حال اجرا       د- هر سه گزینه

9.کدام گزینه زیر نادرست می باشد؟

  الف: مودم سیگنال های دیجیتال یک رایانه را به سیگنال های آنالوگ یا بالعکس تبدیل می کند

ب: اینترنت یک شبکه جهانی ست

ج: اینترنت  ,متشكل از میلیون ها رایانه,کابل,مسیر یاب(Router ),سخت افزار و نرم افزار های مختلف می باشد که به هم پیوسته است

د: اینترانت شبکه خصوصی ست که بر اساس قوانین و پروتکل های اینترنت ایجاد می شود ولی به  اینترنت متصل نیست.

10.کدام اصطلاح زیر به  معنای تجارت الکترونیکی می باشد؟

الف)E-World     ب)E-Commerce         ج)E-Library         د)E-Learning

11.به آسیب هایی که از کار مداوم با رایانه به وجود  می آیند............ می گویند

الف-Health         ب-RSI            ج-Home Sick         د-Computer Sick

 

12.کدام روش Back up گیری سریع تر است؟

الف: روش کامل((Complete                         ب: روش افزایشی(Incremental)

ج: روش ترکیبی                                          د: سرعت هر دو روش کامل و افزایشی يكسان است

13.کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

الف)Copy rightوCopy left   مترادف يک ديگرند.

ب)مجوز کاربر (User License)مجوزی ست که به شما اجازه نصب یک نرم افزار بر روی تعداد مشخصی رایانه را می دهد

ج)قرار داد مجوز کاربر نهایی(End User License Agreement)قرار داد قانونی ست که در هنگام نصب یک نرم افزار بین تولید کننده و مصرف کنند بسته می شود.

د)مصرف کننده نرم افزار موظف است مفاد ذکر شده در قرار داد مجوز کار بر نهایی را اجرا کند.

14.به توانایی اجرا و باز کردن چند برنامه با هم..................می گویند؟

الف-Task Manager     ب-Multi Tasking       ج-Multi User     د-Run Program

15.برای تغییر نام پوشه ها و فایل ها از کدام یک از کلید های زیر استفاده می شود؟

الف)F2           ب)F3               ج)F4               د)F5

16.در کدام یک از سر برگ های زیر می توان وضوح تصویر را تنظیم کرد؟

الف)Setting       ب)Properties            ج)Display              د)Advanced

17.کار ابزار Pick color چیست؟

الف: انتخاب رنگ قسمتی از تصویر                           ب: پر کردن درون سطوح بسته

ج: پاک کردن تصویر                                                  د: بریدن بخش دلخواه تصویر

18.معادل دستور Replace کدام یک از کلید های زیر است؟

 الف) Ctrl +F          ب)Ctrl +H            ج)Ctrl +X              د)Alt +H

19.اگر فایل فونتی را از پوشه ای به پوشه Fonts ویندوز XP کشیده و رها کنیم ................

الف)فونت های ویندوز دچار مشکل می شود                 ب)پیغام خطا نمایش داده می شود

ج)فونت فوق به فونت های ویندوز اضافه می شود           د)عملیات خاصی انجام نمی شود

20.برای بستن نامه ای که قفل کرده باشد از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Task Manager           ب)          Device Managerج)Disk cleanup            د)Disk Defragmenter

21.روش تبادل اطلاعات در بی سیم................... است

الف: یک طرفه                                        ب: دو طرفه ناقص

ج: دو طرفه کامل                                      د: برای مرکز دو طرفه و برای کاربر يكطرفه

22.به شبکه ای که در آن امکان عبور همزمان چند سیگنال اطلاعاتی وجود دارد شبکه.............می گویند

الف) Base band             ب)Segment            ج)Broadband               د)Backbone

23.برای اتصال رایانه ها در توپولوژی ستاره ای از..............و در توپولوژی حلقوی از............استفاده می شود

الف)HUB-MUA                ب)BNC-HUB                 ج)MAU-BNC          د)MAU-HUB

24.حداکثر سرعت و حداکثر طول کابل های Cat5e  چقدر است؟

الف)16 Mbps-100 متر                           ب)10Mbps -150 متر

ج) 100Mbps -250 متر                            د)1000Mbps -100 متر

25.کدام یک از موارد زیر را به طور مستقیم در یک شبکه نظیر به نظیر ایجاد شده با ویندوز  XP نمی توان به اشتراک گذاشت؟

الف: پوشه               ب: ارتباط اینترنت                  ج :فایل                  د: چاپگر

26. Router در کدام لایه کار می کند؟

الف: فیزیکی         ب:پیوند داده           ج: شبکه              د: انتقال

27.برای غیر فعال کردن موقتی یک کاربر در شبکه از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف:Password Never Expire                     ب:Account Is Disable              

ج:Account Is Enable                                 د:User Cannot Change Password

28.برای دسترسی به سایت های .Com نام سایت.WWW کافیست  بعد از تایپ نام سایت کلید های ......... را بزنیم

الف:↓+Ctrl            ب:Enter+Ctrl                  ج:Esc+Ctrl              د:Shift+Ctrl

29.هر گاه نامه ای را ارسال نماییم ابتدا در پوشه..........و پس از ارسال به پوشه.........انتقال می یابد.

الف:Inbox-Outbox     ب:Outbox-Sent Items     ج:Draft-Out box     د:Sent items-Outbox

30.کدام گزینه از انواع  برنامه های مخرب نیست؟

الف:Worm         ب:Trojan         ج:Freeware            د:Bomb

31.بر روی درایو C: یک رایانه ویندوز 98 نصب شده است و بر روی درایو D: آن ویندوز 2000 نصب شده است . میخواهیم بر روی این رایانه ویندوز XP نصب نماییم و ویندوز های قبلی آن را هم داشته باشیم از چه روش نصبی استفاده می کنیم ؟ ویندوز XP را در کدام درایو باید نصب کنیم؟

الف: روش Upgrade-در درایو C:                                 ب: روش New Installation-در درایو C:

ج: روش New Installation-در درایو C:                       د :روش New Installation-در درایو E

32.در نرم افزار Backup به طور پیش فرض از کدام گزینه  نسخه پشتیبان تهیه می شود؟

الف: فایل های سیستمی        ب: فایل ها و تنظیم ها          ج: پرونده های مهم          د: فایل های مهم

33.در صورتی که چند سیستم عامل در رایانه نصب شده باشد کدام گزینه برای انجام تنظیمات مربوط به قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه در هنگام راه اندازی سیستم استفاده می شود؟

الف:Win.ini             ب: System. Ini            ج: Startup            د: Boot.ini

34.کدام گزینه از وضعیت های قابل انتخاب برای سرویس نیست؟

الف: Restart              ب:Pause          ج:Refresh              د:Resume

35.کدام یک از گزینه های زیر به بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم مربوط نیست؟

الف: تنظیم مناسب حافظه ی مجازی          ب:بر داشتن سرویس های غیر ضروری در Startup                             

ج: گرفتن فایل پشتیبان                                      د: رفع پراکندگی فایل ها با Disk Defragmenter

36.کدام یک از گزینه های زیر فقط در سیستم فایل NTFS5 وجود دارند؟

الف: رمز گذاری فایل ها                       ب:فشرده سازی فایل ها

ج :امنیت تو کار                                      د: سهمیه بندی دیسک برای کاربران

37.از کدام گزینه ی Network  Connection برای برقراری ارتباط مستقیم دو رایانه از طریق کابل سریال استفاده می شود؟

الف: connect to the Internet

ب:Connect to the network at my workplace

ج:Set up a home or small office network

د:Set up an advanced connection

38.کدام گزینه امکان انتخاب میز کار گرافیکی (در هنگام ورود به لینوکس) را می دهد

الف:Desktop          ب: Preference                ج:Appearance               د:Session

39.کدام دستور برای تغییر نام فایل  در سیستم  عامل لینوکس است؟

الف:cat                   ب:mv                ج:cp             د:r m

40.از Simple file sharing در ......و ازpermission file sharingدر .....استفاده می شود.

الف: شبکه های Workgroup-در شبکه های Domain

ب: شبکه های Domain – در شبکه های Workgroup

ج: سیستم فایل FAT32 –در سیستم فایل NTFS

د: در همه سیستم فایل ها و همه شبکه ها – در همه سیستم فایل ها و همه شبکه ها


موضوعات مرتبط: نمونه سوال
[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 12:42 ] [ برزگر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

« هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید چراکه عملا خواهید
دیدهمیشه وقت کم و کوتاه است!!!

آموزشگاه كامپیوتر عصر جدید در سال 1379 با هدف گسترش علوم وفنون رایانه در شهر نور تاسیس گردید.
فعالیتهای آموزشی آموزشگاه در بخشهای متنوعی از قبیل آموزش انواع سیستمهای عامل ، نرم افزارهای كاربردی ، نرم افزارهای برنامه نویسی، نرم افزارهای طراحی و گرافیكی و.... آغاز گردید و در طی سالیان متوالی آموزشها را با توجه به گسترش سریع علم نرم افزار و سخت افزار توسعه داده و نیازهای بازار كار و علاقه مندیهای كاربران خویش را با نرم افزار و سخت افزارهای روز دنیا ارائه داده است.
آرشيو مطالب
امکانات وب